Kim jesteśmy
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkownika przez www.dagro.pl, prowadzony przez Dagro Anna Grossfeld-Marek (dalej zwany stroną internetową):

Dagro Anna Grossfeld-Marek
ul. Opatkowicka 25j/1, 30-499 Kraków
NIP: 9451945606
Regon: 361062317
www: https://dagro.pl

Dagro Anna Grossfeld-Marek korzysta z usług hostingowych WEBIO.pl

Użytkownik ma prawo do żądania informacji dotyczących przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia zgodnie w ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma również możliwość́ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt wysyłając e-mail na: dagro@dagro.pl lub na adres: Dagro Anna Grossfeld-Marek, Opatkowicka 25j/1, 30-499 Kraków

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, m.in. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), oraz zgodnie z podaną Polityką prywatności

Pliki Cookies (ciasteczka)
Niektóre obszary serwisu dagro.pl mogą wykorzystywać technologie cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika lub w celach statystycznych. Uzyskana informacja jest całkowicie anonimowa i w żadnym wypadku nie może być skojarzona z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.

www.dagro.pl może przeprowadzać za pośrednictwem serwisu różne badania społeczne i marketingowe (w szczególności ankiety). Jeśli Użytkownicy zgodzą się w nich uczestniczyć, będziemy wykorzystywać odpowiedzi w celu opracowania anonimowych wyników tych ankiet oraz zbiorczego publikowania ich w serwisie. Aby zapewnić Użytkownikom bezpieczeństwo i anonimowość, przestrzegamy wszystkich polskich i europejskich norm dotyczących prowadzenia badań społecznych.

Dane zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny
Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu internetowego.
W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Służą̨ one do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze sklepu internetowego. Użytkownik może zablokować w każdym momencie instalowanie plików cookies lub usunąć́ stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

www.dagro.pl wykorzystuje system analizy sieciowej Google Analitycs, stosujący system plików cookies. Informacje zebrane przez system służą ocenie korzystania ze sklepu internetowego przez Użytkownika i poprawie jakości funkcjonowania serwisu.

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach obsługa zapytań przez formularz
Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne między innymi gdy: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy kupna przez Użytkownika tej strony
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Zgoda podmiotu danych na ich przetwarzanie to dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego celem przyzwolenia na przetwarzanie.
Jednocześnie Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe podmiotu danych w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 15 – art. 18 oraz art. 20 – art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą ma między innymi: prawo do dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania.

Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

Istotne techniki marketingowe
Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

Udostępnienie danych
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać́ zebrane od Użytkowników dane do następujących podmiotów: PayPal, DPD Polska. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
Ponadto, informacje podane przez Użytkownika mogą zostać́ udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Postanowienia końcowe
Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań́, aby zabezpieczyć́ dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń́ i Witryny w celu ochrony danych.
Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. dagro.pl wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Powyższe dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw dagro.pl lub innego działania na jego szkodę.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz warunków korzystania z Serwisu dagro.pl prosimy kierować do Obsługi Klienta, pisząc na adres dagro@dagro.pl